Timmerman | Byggnadsvårdare | Snickare

SJYST Bygghantverk & Byggnadsvård AB arbetar med trä-, timmer-, och stolpverksbyggnationer och utför byggnadsvård inomhus likväl som utomhus. Arbetsområdena är restaurering, renovering, rekonstruktion och nybyggnation. Inriktningen ligger på trä som material men vi arbetar även med andra material som lera, sten, tegel & bruk och strå som hör äldre byggnationer till. Företaget förespråkar miljömässigt hållbart byggande med beprövade material och metoder. Verksam främst i södra Sverige med utgångspunkt i Mariestad. SJYST Bygghantverk & Byggnadsvård AB samverkar med andra företag inom branschen, antingen som gemensam utförare/delad entreprenör eller som underentreprenör. Företaget är medlem i nätverken Hållbara Hus och Stolpverk Norden.

Restaurering & Renovering

Läs mer

Rekonstruktion & Nybyggnation

Läs mer
Läs om tidigare projekt

Timmerman | Byggnadsvårdare | Snickare | Timmerlagning | Syllbyte | Renovering |
Restaurering | Stråtaksläggning | Lerputsning | Byta timmer | Lerklining | Stolpverk | Laga timmer | Korsvirke | Vasstak | Halmtak

SJYST Bygghantverk & Byggnadsvård AB

 

Böja Skogatorp 7
54294 | MARIESTAD 

  sjystbygghantverk@gmail.com

 0709967419

Timmerman Mariestad
Timmerman Götene
Timmerman Lidköping
Timmerman Skara

Timmerman Skövde

 

Snickare Mariestad
Snickare Götene
Snickare Lidköping
Snickare Skara
Snickare Skövde