Restaurering

Att återställa något till sitt befintliga ursprung, skick eller till en vald tidsepok utan att behöva tillföra allt för mycket nytt material och främst använda sig av tidsenliga metoder. Bevara kulturhistoriska och eller kulturgeografiska intressanta värden. Klicka på bilderna i bildspelet om ni vill se dem i förstorat format.

 • Restaurering av Gutenberghuset i Mariestad skedde under 2017-2018, i samarbete med Timmerbjörn, Traditionsbärarna. Klicka på bilden för vidare läsning.
 • Deltagande vid restaureringen av Skokloster slott under våren 2016. UE till Hallgren Hantverk, Traditionsbärarna. För mer läsning gå in på www.traditionsbararna.se
 • Deltog under en del av restaureringen av en Matbod på en fäbodvall i Norge. UE till Sömåen Tradisjonshandverk AS. Skarvning av timmerstock vid restaurering av en liten nätt matbod på ca 6x6 meter med timret blockat till en genomsnitts bredd på ca 10". Matboden hade nedmonterats och transporterats till Sömåen Tradisjonshandverks timmerverkstad i Sömådalen, där lagningarna av timmerstommen skedde.
 • Skarvad stock intimrad och förberett för lagning av nästkommande stock. Intimrad knut i parallellt hörn. Knutkedjorna högs med yxa som ursprunget.
 • Efter lagning av timmerstommen transporterades den tillbaka och restes på fäbodvallen. Kallmurad grund av natursten återuppfördes. Drevning av timmerdragen gjordes med mossa. Henning Söndmör drevar, Sömåen Tradijonshandverks trevlige och kompetente chef.
 • Stor del av korsvirkestimran var rötskadad. I princip hela syllstocken/foträet var uppruttet. Även stolpar, främst dess nedre del och löshultar var också rötskadade.
 • Bilder från arbetets gång. Bearbetning och tillverkning av syllstock/fotträ, längd- och hörnskarv, löshult med laxstjärt och topp av korsvirkesstolpe.
 • Korsvirkestimran återställdes till dess ursprunglig utförande vid restaureringen. Under restaureringens gång upptäcktes spår som visade på att det inte hade funnits några mindre stående stolpar i korsvirkesfacken, så dessa slopades. Korsvirket runt dörren vara en efterkonstruktion i dåligt furuvirke så det ersattes med nytt rätt utfört korsvirke i ek.
 • Skada orsakad av vattenläckage från äldre köksinredning. Bjälklaget bestod av ekbjälkar ca 9”x 9” med uthuggen fals för trossbotten. Trossbotten bestod av ca 75 cm långa ekträ som huggits för att skapa fäste för leran. Utfyllnadsmaterialet bestod av lera, sand och sten. Bjälklaget frilades, ny ekbjälke tillverkades och skarvades på upplag med befintlig. Där det behövdes tillverkades nya ekträ med bara kärnved till trossbotten. Gammal lera återanvändes så långt det räckte. Ny lerblandning tillfördes där det saknades för att fylla ut hela bjälklaget.

Renovering

Att förnya och även till viss del genom det förändra en byggnation så att den motsvarar ett nybyggd eller modern byggnation. Klicka på bilderna i bildspelet om ni vill se dem i förstorat format.

 • Höjning av äldre stolpverkslada i Odensåker sensommar 2015. UE till Knapegårdens Bygg & Hantverk, Traditiionsbärarna.
 • Omläggning av tak. Vittinge tvåkupig takpanna. Detalj takmöte.
 • Tillverkning av öppet grytskåp, köksluckor i topp till rotsågat utförande spikat med smidda spik med förstärkning på insidan. Påsadling med furuträ gjordes på köksskåpens framsida för att dölja och integrera vanlig köksinredning med de specialtillverkade skåpen och luckorna. Passbit i ek för utfyllnad vid fönster för att motverka insyn och skapa integrering när placeringen av köksinredning sker vid fönster som ofta sitter lägre i äldre hus.
 • Specialtillverkning av köksskåp med löstagbar hylla invändigt för att inrymma pump och hydropress i kök. Möjliggör optimering för förvaring och åtkomst av integrerad utrustning. Skåpet har en låda överst. Specialtillverkad kökssockel med snabbfattning.
 • Anledning till åtgärden var, upptäckt av omfattande skador från ett myrangrepp. Hushörnan var och kom att vara utsatt för väta och dels kundens önskan om ingång på gaveln. Det gjorde att beslut togs att uppföra korsvirke i ek på halva gavelsidan och på nedre delen på halva långsidan. Den övre delen av båleplanket som var skadat ersattes med nytt båleplank i ek.